instituce
dokumenty
rok
aktuality
27.3. Nahráli jsme dokument Trexima (MPSV) o průměrných mzdách v ČR - zdroj: ISPV.cz
23.3. Nahráli jsme Výroční zprávu Drážní inspekce za rok 2015.
23.3. Nahráli jsme excel s údaji o mimořádných událostech na drahách - zdroj: Drážní inspekce ČR
16.3. Nahráli jsme nový excel s údaji o projetém mýtném, zdroj: ŘSD.
16.3. Nahráli jsme soubor s údaji o slevách z jízdného za rok 2016. Zdroj: MD